Lerum

Mycket av engagemang och omtanke.

Den positiva andan är ett signum för Rotary i Lerum och den viktigaste förutsättningen för att kunna driva framgångsrika projekt både lokalt, nationellt och internationellt. Ett samarbete som leder till många aktiviteter av högt värde för mottagare med stort hjälpbehov.

Alla Rotarianer arbetar enligt mottot Service Above Self, som står för ”osjälviskt tjänande”.

Lerum Rotaryklubb är en aktiv förening med tydlig agenda. Samling tisdagar 17.00 till ett entimmes långt möte. Först en enkel måltid. Sedan ett framträdande, där egna eller inbjudna talare behandlar ett aktuellt ämne med anknytning till samhälle, näringsliv, kultur etc. Besök på företag, olika institutioner m.m. står också på programmet. Vi lär. Vi utvecklas. Stöd- och hjälpprojekt i ett omfattande humanitärt program initieras och hanteras i olika kommittéer.

Är du intresserad av att bli medlem i Lerum Rotary, kontakta Lars-Peter Forsberg Klubbpresident tel 0703-024720 eller Lars-Olof Olofsson Medlemskapskommittén tel 0705-85 22 33.

Lerum Rotary