Lerum

Grundades söndag 22 maj 2022
Klubb 13121 - Distrikt 2360 - Charternummer

När hamnade Lerum på Rotary-kartan?

Evald Håkansson tillträdde i juli 1973 en tjänst som rektor i Floda. Han var rotarian sedan tidigare och fann ingen rotaryklubb vare sig i Lerum eller Partille. Vid besök i klubbar i Alingsås och Göteborg tog han därför upp frågan om det fanns intresse för bildande av en klubb i Lerum. I september samma år träffades Evald och Stig Landfors på en konferens i Göteborg. Evald undrade om Stig var intresserad av att hjälpa till och bilda en rotaryklubb i Lerum och det var han, men de behövde någon med god lokalkännedom om Lerum. Valet föll på Wincent Ekerborn, kommunalråd och mångårig Lerumsbo. Han ställde genast upp.

De tre bildade en arbetsgrupp den 10 januari 1973. 

Vid en sammankomst i Alingsås tillsatte guvernören Ingemar Bratt en kommitté för bildande av Lerums RK. Alingsås RK skulle vara fadderklubb och namnet skulle vara Lerums Rotaryklubb. 

Första styrelsen blev: President Evald Håkansson, V. President Wincent Ekerborn, Sekreterare Stig Landfors, V. Sekreterare Ulf Nordlund, Skattmästare Göran Karlsson och Klubbmästare Åke Lagerquist. Styrelsen fick följande förslag till ärenden vid första sammanträdet: 

Inträdesavgift i form av engångsavgift att uttagas av varje medlem med 100 kronor

Medlemsavgift för täckande av årets kostnader eller 150 kronor per medlem (halvår 75 kronor) 

Sammanträden skall ske varje onsdag klockan 12.00 på Aspenäsgården 

Verksamheten föreslås börja onsdagen den 5 september 1973, klockan 12.00 på Aspenäsgården

Vid den provisoriska klubbens sammanträde den 5 september 1973 beslutades att anta grundlag och stadgar för Lerums RK. Då skrevs även det första veckobrevet. Fem rotarianer från Alingsås RK gästade klubben liksom Gustaf Adolf Bratt från Göteborgs RK.

Den 26 oktober 1973 beviljades Lerums RK medlemskap i Rotary International. Ledamöterna i interimstyrelsen förklarade sig villiga att kvarstå i sina befattningar och omvaldes därför. Charter-högtiden ägde rum i Aspens kyrka den 12 januari 1974. Den inleddes med andaktsstund av chartermedlemmen och kontraktprosten Holger Björkqvist. Därefter hölls ett hälsningsanförande av presidenten Evald Håkansson. Distriktsguvernör Gotthard Sjöberg, Uddevalla RK, överlämnade charterbrevet samt fäste Rotarynålen på chartermedlemmarna. Högtiden inramades med musik av Lerums kammarorkester, anförd av musikdirektör Howard Lincke, Lerum.

 

Därefter hölls en charterfest på Aspenäsgården. Där intogs en festsupé och tal hölls av fadderklubbens president Stig Siöstedt. Kvällen avslutades med dans och priset för festen var 65 kronor per kuvert. Många prominenta gäster deltog, bland annat rotarianer från Nibe i Danmark, som var Lerums vänort. Den nybildade klubben kunde glädja sig åt gåvor och inbetalningar till Rotary Foundation som ett led i 

Medlemmar

Aktiva medlemmar 64
- Herrar 61
- Damer 3
Paul Harris Fellow 30
Gästmedlemmar 0
Hedersmedlemmar 0
Andra kontakter 6

Adress

-
00000 -
Sverige